Zimné skúšky IML

 
Počas zimného preskúšania sa hodnotili oblasti pohybu v zasnežených horách, hlavne komplexná lavínová problematika, orientácia v snehom pokrytom teréne, vplyv chladu a počasia na organizmus človeka, prvá pomoc pri podchladení, omrzlinách, improvizované transportné prostriedky, záchranné a zaisťovacie lanové techniky, atď., ale preskúšali sa aj teoretické vedomosti frekventantov v oblasti vedenia skupiny a organizovania zájazdu.