Valné zhromaždenie UIMLA v Holandsku (jeseň 2016)


V dňoch 10.-13.11.2016 sa v holandskom Utrechte konalo valné zhromaždenie delegátov UIMLA.
Najdôležitejším bodom rokovania bola voľba výkonného výboru organizácie na nasledujúce tri roky.
Prezidentom UIMLA sa stal Henri Duvoisin, delegát nemeckej asociácie, podpredsedom je Francúz Sylvain Jugand, predsedom technickej komisie je zástupca českej asociácie Bill Bailey, pokladníkom je belgičan Gabriel Deramaix a tajomníkom sa stal bulharský zástupca Pavel Pavlov.
Počas rokovania delegátov bola prezentovaná správa o hospodárení UIMLA v poslednom roku, schválili sa zmeny v štatúte organizácie a prebralo sa množstvo technických otázok, ktoré trápia členské krajiny, zjednotila sa forma členského preukazu a dohodli sa podmienky používania loga.