Letný kurz IML


Frekventanti letného kurzu v priebehu intenzívneho týždňa - pracovalo sa od rána do noci s niekoľkými nočnými akciami, ktoré boli súčasťou kurzu, resp. overovania kompetencií horského sprievodcu. Naučili sa pracovať s klientom, ako ho bezpečne doviesť do stanoveného cieľa s maximálnym podielom spokojnosti klienta. Oblasti, v ktorých kurz prebiehal: bezpečnosť v horskom teréne, objektívne a subjektívne riziko pohybu v horách, používaná výstroj horského sprievodcu, prechod riek, záchrana topiaceho sa, používanie mapy, kompasu, GPS, výškomeru a iných navigačných techník, navigácia v neznámom teréne iba s použitím mapy, v neznámom teréne v noci a za zhoršenej viditeľnosti, príprava a realizácia túry, prvá pomoc v horskom prostredí, používanie komunikačných prostriedkov, organizácia záchrany klienta, základná komunikácia v cudzom jazyku, BLS, prezentácia programu skupine, sociálno  - psychologické aspekty vedenia skupiny, organizácia a vedenie skupiny, prispôsobenie programu pri rôznej výkonnostnej úrovni jednotlivcov v skupine, profesionálne správanie a vystupovanie, príroda a kultúra horského prostredia, únava a regenerácia, vplyv nadmorskej výšky na človeka, chladu a tepla na človeka, systémy predpovede počasia, interpretácia predpovede počasia, schopnosť organizácie improvizovaného bivaku, starostlivosť o skupinu v ťažkých poveternostných podmienkach, jednoduchosť a efektívnosť pohybu v horách, základné právne normy a predpisy profesie, dane a sociálne zabezpečenie,  verejná a trestnoprávna zodpovednosť, poistenie, metódy marketingu, ekonomické prostredie, organizovanie a vedenie viacdenných aktivít.