Photo gallery


Pictures from our activities

Zimné skúšky IML


Zimné skúšky IML prebiehali v oblasti Vysokých Tatier 7. - 9. decembra 2012. V priebehu týchto dní frekventanti kurzu boli vyskúšaní zo všetkých oblastí, ktoré musí medzinárodný horský sprievodca ovládať. Nebolo to jednoduché, pretože nie s každou problematikou sa vo svojej praxi horskí sprievodcovia stretávajú bežne, ale ak chceme mať kvalitný tím špecialistov na pohyb v horskom teréne, musí každý obstáť.
 

Letný kurz IML


Letný kurz IML prebiehal v termíne 8. - 13.10. 2012 v Českej republike - oblasť Vysočina. Kurzu sa zúčastnilo 12 frekventantov, lektorský tím zabezpečila Česká asociácia horských sprievodcov v spolupráci s vysielajúcou poľskou organizáciou UIMLA. Účastníci kurzu boli preškolení v technikách, ktoré používa UIMLA pri zabezpečovaní bezpečného pohybu v horách počas letného obdobia. 

Zimný kurz IML


​Zimný kurz IML prebiehal v termíne 26. - 30. 3. 2012 vo Vysokých Tatrách a v Slovenskom raji. Kurzu sa zúčastnilo 14 frekventantov, lektorský tím zabezpečila poľská organizácia UIMLA. Účastníci kurzu boli preškolení v technikách, ktoré používa UIMLA pri zabezpečovaní bezpečného pohybu v horách počas zimného obdobia v neľadovcových horách. 

Prijímacie skúšky na kurz IML


Dňa 28.1.2012 v oblasti Zakopaneho sa naši členovia zúčastnili prijímacích skúšok na kurz medzinárodných horských sprievodcov IML. Okrem nich boli na skúškach aj iní zaujemcovia o kurz IML, ktorý organizovala poľská organizácia horských sprievodcov UIMLA, sídliaca v Zakopanom.